میانبرها

 

معاونت اداری مالی

صفحات سایت

معاونت اداری مالی واحد گرمسار

http://iaugarmsar.persiangig.com/image/pic/emami92.jpg

معاونت اداری مالی واحد گرمسار

نام و نام خانوادگي :احمد امامي

محل تولد : تهران

شروع فعالیت رسمی در پست معاونت اداری مالی: 5 اسفند ماه 1392

سوابق علمي و تحصيلي:

 

- ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب- سال 1380

 

-فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز- سال 1383

 

-ارائه مقاله با موضوع بررسي عوامل موثر برفرار مالياتي در شركتهاو چاپ درفصلنامه دانش حسابرسي

 

-تاليف كتاب اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي (با رويكرد بودجه ريزي نوين) انتشارات ترمه سال 1390

 

- تالیف کتاب اصول حسابرسی یک انتشارات کیومرث سال 1392

 

-سخنراني در همايش حسابرسي مالياتي در ديوان محاسبات كشور

 

-انجام كار پژوهشي در دانشگاه آزاد واحد گرمسار با موضوع پيش بيني شاخصهاي سود آوري پروژه ها سرمايه گذاري صنعتي

 

ومعدني با استفاده از تلفيق خروجي تحليل حساسيت با روش هوش مصنوعي ماشين برداري پشتيبان در فضاي عدم قطعيت.

 

-مقاله استنتاج پارامترهاي تاثير گذار در شاخص سود آوري پروژه هاي سرمايه گذاري ريسك پذير صنعتي ومعدني با استفاده

 

از تحليل حساسيت در مجله علمي پژوهشي مهندسي مالي ومديريت اوراق بهادار واحد تهران مركزي .

 

سوابق شغلي  :

 

-کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری وحسابرسی

 

- عضو انجمن حسابدارن خبره ایران

 

-شركت دانيل برق سال 1379 لغايت آبان 1382- سرپرست حسابداري پروژه ومدير مالي

 

-سازمان حسابرسي بهمن 1382لغايت مهر 1383 – حسابرس

 

-ديوان محاسبات كشور از آبان 1383 لغايت مرداد1385 – حسابرس

 

-شركت سولفور شيمي كاشان از سال 1383 -مدير مالي

 

-مدير گروه حسابداري دانشگاه آزاد واحد گرمسار از سال 1386 تا1390

 

-كارگزاري آگاه مدير پذيرش در بورس و فرابورس از بهمن 1389 تا 1392

 

-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد گرمسار از سال 1385 تاكنون

 

-استاد دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر از سال 1385 لغايت 1387بصورت حق التدريس  

 
منوی اصلی
جستجو در سایت
رویدادهای مهم
هیچ خبرخوانی مشخص نشده است